Czym właściwie jest zdrada? Nie chodzi tutaj konkretnie o stworzenie definicji zdrady i szukanie granicy pomiędzy tym, co zdradą jeszcze nie jest, a co nią już jest. Tutaj