W świecie związków słyszymy zawsze dwie podstawowe teorie. Pierwsza z nich mówi, że przyciągają się przeciwieństwa, ponieważ są dla siebie ciekawe. Druga, tak zwana teoria komplementarna, podkreśla znaczenie