Jeśli chce się zbudować prawdziwy związek, trzeba koniecznie oprzeć go na trzech niezmiernie ważnych filarach. Są to szczerość, zaufanie i szacunek, a kolejność tych elementów bynajmniej nie jest